mobiele verkoopsinstallaties

Mobiele verkoopsinstallaties zijn verplaatsbare verkoopsinstallaties die niet permanent op één plaats staan. Denk daarbij aan een kippenkraam, viskraam, wokmobiel ...

Je moet, als exploitant, voor het plaatsen van een mobiele verkoopsinstallatie een gemeentelijke vergoeding betalen.

 • Als je jouw verkoopsinstallatie op privé-domein plaatst ben je een 'belasting op mobiele verkoopsinstallaties' verschuldigd.
 • Als je jouw verkoopsinstallatie op openbaar domein plaatst ben je een retributie verschuldigd.

Voor de openbare markt bestaat er een aparte regeling.

plaatsing op openbaar domein

 • Vraag een goedkeuring aan via het webformulier 'standplaats mobiele verkoopsinstallatie aanvragen' via de rode knop onderaan deze pagina.

 • Van zodra je jouw goedkeuring gekregen hebt van het college van burgemeester en schepenen mag je op de aangevraagde plaats je uitbating starten. De goedkeuring geldt voor de rest van het kalenderjaar.

 • Ten laatste op 15 december van het lopende jaar geef je de datums door wanneer je effectief jouw verkoopsinstallatie geplaatst hebt, plus de datums voor de resterende periode van het jaar (tot 31 december dus). Dit doe je via het formulier 'effectieve verkoopsdagen doorgeven' (rode knop onderaan deze pagina).

plaatsing op privé-domein

 • Je geeft via het webformulier 'standplaats mobiele verkoopsinstallatie aanvragen' (rode knop onderaan deze pagina) aan waar je een mobiele verkoopsinstallatie plaatst. Je doet dit uiterlijk 24 uur voor de plaatsing. Deze aangifte geldt voor de rest van het kalenderjaar.

 • Ten laatste op 15 december van het lopende jaar geef je de datums door wanneer je effectief jouw verkoopsinstallatie geplaatst hebt, plus de datums voor de resterende periode van het jaar (tot 31 december dus). Dit doe je via het formulier 'effectieve verkoopsdagen doorgeven' (rode knop onderaan deze pagina).

 • op privé-domein: € 1 per lopende meter, of begonnen lopende meter, met een minimum van € 5 per verkoopdag
 • op openbaar domein: € 2 per lopende meter, of begonnen lopende meter, met een minimum van € 10 per verkoopdag
  als je een gemeentelijk aftakpunt voor elektriciteit gebruikt: € 10 per aansluiting per verkoopdag
standplaats mobiele verkoopsinstallatie aanvragen
effectieve verkoopsdagen doorgeven