wedstrijdtrofeeën en prijzen | toelage aanvragen

Elke erkende Zoerselse jeugd-, sport- en socioculturele vereniging heeft recht op een toelage van maximum € 120 per jaar voor de aankoop van trofeeën of prijzen voor sportevenementen of andere (socioculturele) wedstrijden. 

Lees de specifieke regels in het toelagereglement.

  • Jouw vereniging is een erkende Zoerselse vereniging.
  • De sport- of spelmanifestatie vindt plaats op het grondgebied van de gemeente.
  • Jouw vereniging koopt en betaalt de prijzen zelf. 
  • Jouw vereniging vermeldt dat de gemeente Zoersel de prijzen schenkt. 
  • De factuur en het betalingsbewijs worden op tijd ingediend. 

Uiterlijk een maand na het evenement dien je de factuur en het betalingsbewijs in via onderstaand formulier. De aanvraag leggen we vervolgens voor aan het college van burgemeester en schepenen. De uitbetaling gebeurt ten laatste 14 dagen na goedkeuring door het college. 

indienen factuur wedstrijdtrofeeën en prijzen