toelage voor de aankoop van sportmateriaal voor gemeenschappelijk gebruik

Elke erkende Zoerselse sportvereniging die sportmateriaal aankoopt dat gezamenlijk met andere erkende sportverenigingen gebruikt kan worden, kan een toelage aanvragen. Op deze manier willen we de beschikbaarheid van kwalitatief sportmateriaal in gemeentelijke sportlokalen vergroten.

Bekijk het subsidiereglement hier. Het deel van de toelage voor sportmateriaal vind je op pagina vijf.

De toelage bedraagt 50 % van de aankoopprijs, met een maximum van € 1.000 per vereniging per jaar. Transportkosten komen niet in aanmerking.

  • De aanvrager is een erkende Zoerselse sportvereniging.
  • De aankoopprijs bedraagt minstens € 250.

Dien je aanvraag voorafgaand aan de aankoop van het sportmateriaal in via ons webformulier (rode knop). Elke aanvraag wordt eerst bekeken door onze sportraad. Die formuleert vervolgens een advies aan het college van burgemeester en schepenen dat uiteindelijk een beslissing neemt. Na goedkeuring wordt de toelage - binnen de perken van het voorziene krediet - op het einde van het kalenderjaar uitbetaald.

Mail vóór 1 september volgend op het werkjaar waarin de aankoop werd verricht, de factuur en het betalingsbewijs naar sport@zoersel.be.

toelage aanvragen voor de aankoop van sportmateriaal voor gemeenschappelijk gebruik