evenementenspeerpuntactie aanvragen

Een evenementenspeerpuntactie is een uniek en groot evenement dat één keer per jaar georganiseerd wordt door een erkende Zoerselse jeugd-, sport- of socioculturele vereniging. Bij een evenementenspeerpuntactie heeft jouw vereniging recht op volgende voordelen:

 • gratis gebruik van materialen (met uitzondering van de artikelen die in de materialenlijst van het reglement voor het gebruik van materialen van de gemeentelijke uitleendienst apart staan opgesomd onder de rubriek ‘niet van retributie vrij te stellen artikelen met vast tarief voor alle gebruikersgroepen’ of extra transport)
 • gratis gebruik van gemeentelijke lokalen of zalen (met uitzondering van cultureel centrum Bethaniënhuis)
 • toelage van maximum € 300 (op basis facturen) voor huur van een toiletcabine geschikt voor mensen met een beperking (enkel voor organisatoren die op de evenementensite niet beschikken over een toegankelijk toilet voor personen met een beperking)

Kijk voor meer informatie in het reglement. 

 • Jouw vereniging behoort tot een erkende Zoerselse vereniging. 
 • Het evenement wordt maximum één keer per jaar georganiseerd en loopt over één weekend (een, twee of drie dagen).
 • Het evenement zet Zoersel op de kaart en verwacht meer dan 500 deelnemers en bezoekers (met uitzondering van evenementen voor personen met een beperking). 
 • De organisator zorgt ervoor dat er een toilet geschikt voor mensen met een beperking aanwezig is op de evenementensite.

 • Op alle promotiemateriaal vermeld je: 'in samenwerking met gemeente & ocmw Zoersel'.
 • Jouw vereniging kan maximum één aanvraag per jaar laten goedkeuren als evenementenspeerpuntactie. Je doet dit via onderstaand webformulier (rode knop). 
 • Je vereniging moet de aanvraag minstens twee maanden op voorhand indienen.
 • De aanvraag wordt eerst voorgelegd aan de jeugd-, sport- of cultuurraad, die vervolgens een advies formuleert aan het college van burgemeester en schepenen. Het college neemt de eindbeslissing.
evenementenspeerpuntactie aanvragen