aankoopsuggestie bibliotheek

Via dit formulier kunt u een aankoopsuggestie doen voor een boek of dvd voor de bibliotheken in Zoersel. Wij houden rekening met uw suggestie bij het maken van onze bestelling.

uw aankoopsuggestie
Vermeld de auteur, de uitgeverij en eventueel het ISBN-nummer.
Vermeld of u op de hoogte gebracht wilt worden als uw suggestie in de collectie is opgenomen.
uw gegevens

 

U laat ons, gemeente & ocmw Zoersel, toe om uw gegevens te verwerken conform de privacyverklaring. Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel voor het doel van dit formulier en onze opdrachten als lokale overheid (zoals interventies in geval van nood) en enkel zolang dit hiervoor nodig is.