Welzijnsschakel Malle-Zoersel vzw

contactpersoon
Robert Deckers
telefoon
0474174054
adres
Sint-Jozeflei 48 bus 1
, 2390 Wesmalle
Categorie
culturele verenigingen
Subcategorie
sociale verenigingen
Beschrijving
Welzijnsschakels vindt dat iedere mens gelijke kansen, basisrechten en respect verdient. Daarom willen wij kansen bieden aan iedereen die uitsluiting ervaart door armoede of afkomst, en dat doen we terwijl we elkaar ontmoeten, in onze eigen buurt. We maken deel uit Welzijnszorg en hebben als doelstelling mensen uit de buurt die vereenzaamd zijn of zich uitgesloten voelen omwille van diverse redenen, zoals armoede, werkloosheid, financiële problemen, lichamelijke of geestelijke handicap, echtscheiding, weduwschap, of gelijk welke andere oorzaak, uit hun isolement te halen en hun waardigheid terug te geven of te herbevestigen. Dit doen we door vanuit een menselijke bewogenheid en in alle anonimiteit vanuit concrete noden, langs een geheel van activiteiten. Wil je graag meer weten over onze werking? Neem dan een kijkje op onze web pagina.