Sabam en Billijke Vergoeding

Als je muziek (of video) speelt op de werkvloer, tijdens een evenement of in een publiek toegankelijke ruimte, moet je Sabam en/of een Billijke Vergoeding betalen.

Sabam

Je betaalt een vergoeding aan Sabam voor het gebruiken, laten horen of zien van werken van muzikanten, schrijvers of filmmakers. Sabam is de Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers en beschermt de rechten van auteurs (auteursrecht). Deze vergoeding gaat naar de auteur of componist van de muziek. 

Billijke Vergoeding

Je betaalt een Billijke Vergoeding als je opgenomen muziek of teksten (radio, cd, mp3) in het openbaar gebruikt. De Billijke Vergoeding komt tegemoet aan de prestaties van uitvoerders en producten van muziek/teksten. Deze vergoeding is bijkomend op de vergoeding aan Sabam en gaat dus naar de uitvoerder van bijvoorbeeld het muziekstuk. 

Er zijn uitzonderingen waarbij er geen vergoeding verplicht is. Kijk op de website van Unisono voor meer informatie. 

Unisono is het platform dat Sabam, PlayRight en SIMIM samen oprichten. Je regelt hiermee het gebruik van muziek, theaterwerken, audiovisuele werken, … Concreet betaal je alle bijdragen in één keer (zowel Sabam als Billijke Vergoeding) via de website van Unisono. Je kan op deze website een licentie kopen, aangiftes doen voor iets wat je organiseert of een simulatie maken van de geschatte kosten.

Als gemeente betalen wij voor de normale activiteiten van onze gemeentelijke zalen een jaarlijkse vergoeding. Als je een gemeentelijke zaal huurt, moet je in dit geval dus geen Billijke Vergoeding meer betalen. Neem voor meer informatie contact op met onze dienst vrije tijd (gegevens in contactblok).