huishoudelijk reglement gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

gewijzigd door ocmw-raad van 19 oktober 2021 (beslissing 31 augustus 2021)
gewijzigd door gemeenteraad van 19 oktober 2021 (beslissing 31 augustus 2021)
publicatie: 21 oktober 2021