waterlopen en grachten

Waterlopen en grachten zorgen voor de afvoer van regenwater en verminderen de kans op wateroverlast. Daarom is het onderhoud erg belangrijk. De onbevaarbare waterlopen zijn in Vlaanderen opgedeeld in verschillende categorieën en worden onderhouden door verschillende beheerders. 

  • onbevaarbare waterloop van eerste categorie: dit zijn gewestelijke waterlopen
  • onbevaarbare waterloop van tweede categorie: dit zijn provinciale waterlopen
  • onbevaarbare waterloop van derde categorie: dit zijn gemeentelijke waterlopen. In het kader van de interne staatshervorming hebben de meeste gemeenten hun beheer in 2014 overgedragen aan de provincie. Daarom zijn er in onze provincie ook niet veel derde categorie waterlopen over. 

In Zoersel zijn er enkel provinciale waterlopen (tweede categorie). Op de waterlopenkaart vindt u de waterlopen terug in onze gemeente.

Als u opmerkingen hebt over een waterloop of u ziet zaken in de onbevaarbare waterlopen die er niet in thuis horen, kunt u ze hier melden.

  • privégracht: deze bevinden zich tussen private percelen. Het onderhoud gebeurt door u als eigenaar of gebruiker.
  • baangrachten: deze grachten horen bij de openbare weg en worden onderhouden door de rioolbeheerder (Pidpa). Een aantal van deze grachten zijn echter nog eigendom van de gemeente.
  • grachten van algemeen belang: de gemeente kan het beheer van grachten overnemen van de eigenaars en gebruikers wanneer dit nuttig is voor het watersysteem.

Als u wilt weten of een gracht een privégracht, baangracht of gracht van algemeen belang is en wie er verantwoordelijk is voor het onderhoud, neem dan contact op met onze technische dienst (contactgegevens in het contactblok).

Pidpa ruimt jaarlijks een deel van de grachten op ons grondgebied. Zij is namelijk verantwoordelijk voor het afval- en regenwaterbeheer in onze gemeente. Ieder jaar zijn verschillende zones aan de beurt voor de ruiming. Elke straat in Zoersel is toegewezen aan één van de in totaal zestien zones. Bekijk hier de kaart.

De medewerkers ondervinden bij de ruiming van de grachten vaak problemen doordat de grachten niet voldoende toegankelijk zijn door bijvoorbeeld overhangende takken. Daarom vragen we u het volgende te doen:

  • Snoei beplantingen op de perceelgrens.
  • Plaats geen aanplantingen in de gracht zelf of aan de schuine kant. Deze worden bij het maaien verwijderd.
  • Aansluitingen in de grachten, bijvoorbeeld van regenwater, mogen niet uitsteken. Zaag ze liefst schuin af en verstevig ze waar mogelijk. Zo voorkomt u beschadigingen.
  • Als er een buis in de gracht is geplaatst, bijvoorbeeld onder uw oprit, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de buizen. Maak de buizen regelmatig vrij, bijvoorbeeld met een hark of door ze grondig door te spoelen om zo verstoppingen te voorkomen.