ontheffing op het ontbossingsverbod

Vlaanderen is een van de bosarmste streken in Europa. Daarom geldt er in Vlaanderen een verbod op ontbossen. Toch kan de Vlaamse minister van Omgeving in sommige situaties een ontheffing op dit ontbossingsverbod verlenen, op voorwaarde dat er een compensatie is.   

Vraag de ontheffing op het ontbossingsverbod aan via het formulier ‘aanvraag van een individuele ontheffing van het ontbossingsverbod’. U vindt het formulier op de website van Agentschap Natuur & Bos (ANB).

Mail het ingevulde formulier met de bijlagen naar aves.ant.anb@lne.vlaanderen.be of stuur het per post naar:

ANB – adviezen en vergunningen
Lange Kievitstraat 111/113 bus 63
2018 ANTWERPEN
T 03 224 63 14

  1. De Vlaams minister van Omgeving beslist, na advies van het ANB, om de ontheffing al dan niet toe te staan.
  2. Als de ontheffing wordt toegestaan, kunt u nog niet meteen beginnen met ontbossen. U moet eerst een omgevingsvergunning tot ontbossing aanvragen. U vraagt die aan via het online Omgevingsloket. Voeg bij de aanvraag de beslissing tot ontheffing en een uitgewerkt compensatievoorstel toe.