natuurvergunning

wat

Natuur en landbouw staan in Vlaanderen onder grote druk. Daarom dat in bepaalde gebieden wijzigingen aan vegetaties of kleine landschapselementen verboden zijn of dat er een natuurvergunning nodig is. Het gaat dan om:

 • een omgevingsvergunning voor het wijzigen van kleine landschapselementen;
  OF
 • een omgevingsvergunning voor het wijzigen van vegetaties.

Klik hier voor voorbeelden van kleine landschapselementen en vegetaties

Een omgevingsvergunning is verplicht voor de wijziging van kleine landschapselementen en vegetaties in:

 • groen-, park-, buffer-, bos-, vallei- en brongebieden
 • agrarische gebieden, agrarische gebieden met ecologisch belang en landschappelijk waardevolle agrarische gebieden
 • IVON-gebieden (Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk)
 • natuurontwikkelingsgebieden 
 • beschermde duingebieden
 • vogel- en habitatrichtlijngebieden
 • Ramsar-watergebieden 

De natuurvergunning verloopt via het online Omgevingsloket.

procedure

De procedure voor het aanvragen van een natuurvergunning is dezelfde als voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor het vellen van bomen.