Minder Mobielen Centrale (MMC)

wat

Bent u minder goed te been, slechtziend of tijdelijk niet rijgeschikt en kunt u daardoor niet of moeilijk gebruik maken van het openbaar vervoer? Hebt u een laag inkomen, geen auto en kunt u zich geen taxi veroorloven? Dan kunt u een beroep doen op de vrijwillige chauffeurs van de Minder Mobielen Centrale (MMC). Zij halen u met hun eigen wagen thuis op en brengen u naar uw bestemming - ver of dichtbij. Dit kan alle dagen van de week op aanvaardbare uren. 

Kijk voor meer informatie over MMC in de brochure 'vervoer - niet altijd voor iedereen even vanzelfsprekend'

voor wie

U kunt beroep doen op MMC, als u voldoet aan een van de twee voorwaarden:

  • U hebt geen eigen vervoer en kunt geen gebruik maken van het openbaar vervoer door ziekte, ouderdom of een (tijdelijke) beperking. 
  • Uw inkomen is niet hoger dan tweemaal het leefloon
registratie en reservatie

Om een rit te kunnen reserveren, moet u lid zijn. Doe uw aanvraag via ons webformulier (rode knop) of neem contact op met MMC:

  • mmc@zoersel.be
  • T 03 298 00 00 of T 0800 12 113 (gratis nummer), elke werkdag tussen 8.30 en 12.30 uur

Vraag uw rit minstens twee weekdagen op voorhand aan via hierboven genoemde gegevens.

bedrag

U betaalt jaarlijks € 10 lidgeld. Vanaf een tweede gezinslid bedraagt het totale lidgeld € 15. Daarnaast betaalt u per rit (ongeacht het aantal inzittenden) € 0,35 per kilometer contant aan de chauffeur, direct na de rit. 

aanvraag voor thuishulp