Minder Mobielen Centrale (MMC)

Bent u minder goed te been, slechtziend of tijdelijk niet rijgeschikt en kunt u daardoor niet of moeilijk gebruik maken van het openbaar vervoer? Hebt u een laag inkomen, geen auto en kunt u zich geen taxi veroorloven? Dan kunt u een beroep doen op de vrijwillige chauffeurs van de Minder Mobielen Centrale (MMC). Zij halen u met hun eigen wagen thuis op en brengen u naar uw bestemming - ver of dichtbij. Dit kan alle dagen van de week op aanvaardbare uren. 

U kunt beroep doen op MMC, als u voldoet aan de volgende twee voorwaarden:

  • U hebt geen eigen vervoer en kunt geen gebruik maken van het openbaar vervoer door ziekte, ouderdom of een (tijdelijke) beperking. 
  • Uw inkomen is niet hoger dan tweemaal het leefloon

Om een rit te kunnen reserveren, moet u lid zijn van de Minder Mobielen Centrale. Bent u nog geen lid, neem dan eerst contact op met onze dienst thuiszorg via 03 2980 0 00.

Een rit reserveren doet u minstens drie werkdagen op voorhand:

  • online via onderstaande rode knop
  • telefonisch via 03 289 90 01, elke werkdag tussen 9 en 11 uur
  • U betaalt jaarlijks € 12 lidgeld (als u alleenstaand bent). Vanaf een tweede gezinslid bedraagt het totale lidgeld € 18. 
  • Daarnaast betaalt u per rit (ongeacht het aantal inzittenden) € 0,37 per kilometer contant aan de chauffeur, direct na de rit. 
aanvraag rit

bevraging tot 30 september

vul tevredenheidsonderzoek in