nieuwe fietssuggestiestroken om veiligheid te bevorderen

Je hebt ze misschien al gezien: de nieuwe fietssuggestiestroken die afgelopen week werden aangebracht in de Victorielaan, Jukschot, Antwerpsedreef en Kerkhoflei.

Zo’n fietssuggestiestrook - een strook op de rijbaan die met witte, onderbroken strepen is gemarkeerd - dient om de veiligheid van fietsers te verbeteren door hun aanwezigheid op de weg te benadrukken. Het maakt duidelijk dat fietsers hier vaak rijden, wat automobilisten aanspoort om voorzichtiger te zijn. Let wel: het biedt geen exclusief recht aan fietsers, wat betekent dat auto's deze strook nog steeds mogen gebruiken.

het werkt

In de Medelaar is er, sinds de komst van de fietssuggestiestroken, een zichtbaar betere omgang tussen fietsers en automobilisten. Vandaar de keuze om dit ook in de Victorielaan, Jukschot, Antwerpsedreef en Kerkhoflei in te voeren. De voorziene fietssuggestiestrook in de Karel Uytroevenlaan werd omwille van de bouwwerken die er momenteel aan de gang zijn uitgesteld.

 

Voor alle duidelijkheid: het gaat hier niet om een fietsstraat, waarin het voor gemotoriseerd verkeer verboden is om fietsers in te halen en er een snelheidsbeperking tot 30 km/uur geldt.