gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 28 mei 2024

Ben je benieuwd naar wat er dinsdag 28 mei besproken wordt tijdens de maandelijkse gemeenteraad? Dan kan je hier alvast de agenda raadplegen. Aansluitend vindt de raad voor maatschappelijk welzijn plaats, waarvan je de agenda hier vindt.

De zitting is openbaar, met uitzondering van de besloten zitting (waar er over personen, benoemingen… wordt gesproken) en vindt plaats in de raadzaal van het administratief centrum (Handelslei 167). Je kan de raden ook volgen via onze livestream op YouTube.

jouw vraag op de gemeenteraad

Vóór de openbare zitting van de gemeenteraad is telkens een moment voorzien waarop je vragen kan stellen. Dit kan je een half uur voor de aanvang van de agenda, dus vanaf 19.30 uur, doen. De vragen moeten een algemeen thema behandelen en een collectief belang hebben. Is er onvoldoende tijd voor alle vragen voor de zitting, dan zal het college de resterende vragen schriftelijk beantwoorden en toevoegen aan het zittingsverslag. Bij dringende vragen kan je natuurlijk ook rechtstreeks contact opnemen met de bevoegde dienst, burgemeester of schepen.