Z|pas opent deuren

Leven in kansarmoede is een dagelijkse strijd. Dat is jammer genoeg voor heel wat mensen de harde realiteit. Kansarmoede beperkt zich niet tot het inkomen. Het gaat - zoals het woord al doet vermoeden - ook over het gebrek aan kansen die mensen krijgen om deel te nemen aan de maatschappij en over de problemen die ze ervaren op gebied van gezondheid, cultuur, mobiliteit, onderwijs, wonen ... Om die financiële drempel – en het bijhorende sociaal isolement – te verlagen, biedt gemeente & ocmw Zoersel mensen met een beperkt inkomen sinds enkele jaren een (gratis) Z|pas aan.

Met die Z|pas:

 • geniet je tegen een voordelige prijs van uiteenlopende activiteiten,
 • krijg je korting op (school)uitstappen, kampen en vakanties,
 • betaal je vaak minder lidgeld om een hobby uit te oefenen,
 • krijg je de kans om tegen een goedkoper tarief iets nieuws te leren,
 • kan je tegen voordelige prijzen inkopen doen bij sociale kruidenier de NetZak,
 • en nog veel meer.

Bekijk het volledige aanbod en de voordelen in deze brochure

Je komt in aanmerking voor een Z|pas als:

 • je in Zoersel woont 
 • je gezinsinkomen onder het volgende grensbedrag ligt:
  - alleenstaande: netto-inkomen van max. € 1.750
  - gezin met twee gezinsleden ouder dan 14 jaar: netto-inkomen van max. € 2.475
     - per gezinslid ouder dan 14 jaar: tel er € 725 bij

     - per gezinslid jonger dan 14 jaar: tel er € 435 bij

Let wel: alle inkomsten tellen mee, dus ook kinderbijslag, huurinkomsten, tegemoetkomingen voor personen met een handicap ... 

Daarnaast kan je ook als formeel aangestelde pleegouders die in Zoersel wonen een Z|pas aanvragen voor je pleegkind, voor de periode dat het kind bij jou verblijft.

Denk je in aanmerking te komen voor een Z|pas? Maak dan (telefonisch) een afspraak met een medewerker van de dienst maatschappelijk welzijn (gegevens in contactblok). 

 • bewijs van al je inkomsten van de laatste drie maanden (bijvoorbeeld huurinkomsten of een bankafschrift waarop het kindergeld wordt vermeld)
 • een fiche van je mutualiteit

De Z|pas is gratis en is telkens één jaar geldig.