toelage voor personenvervoer voor sociale doeleinden

Dit is een toelage voor Zoerselse verenigingen die activiteiten organiseren voor sociale kansengroepen. We komen als gemeente tussen in de vervoerskost met een kilometervergoeding.

Het gaat om georganiseerd vervoer voor meerdere personen. (Geen individuele tussenkomst.)

 • Jouw organisatie verloopt op basis van regulier vrijwilligerswerk of is een erkende Zoerselse vereniging.
 • De toelage kan slechts voor één activiteit per jaar worden toegekend.
 • Het personenvervoer moet gaan over een van volgende doelgroepen:
  • mensen in armoede
  • mensen met een psychiatrische aandoening of verleden
  • mensen met een chronische ziekte of beperking
  • vreemdelingen en kandidaat-vluchtelingen

De kilometervergoeding bedraagt € 1,8 per kilometer. De toelage kan in totaal nooit groter zijn dan de vervoersfactuur voor de vereniging of organisatie.

Je aanvraag moet ten laatste één maand na de activiteit online (via onderstaande rode knop) of per brief worden ingediend. De brief mag geadresseerd worden aan de dienst gezondheid en samenleving (zie gegevens in contactblok). Voeg bij de aanvraag de factuur van het vervoer toe met vermelding van het aantal kilometers.

toelage personenvervoer aanvragen