gezinssamenstelling | attest aanvragen

Het attest van gezinssamenstelling is een uittreksel uit het bevolkingsregister dat alle personen vermeldt die deel uitmaken van hetzelfde gezin.

U kunt het attest van gezinssamenstelling opvragen bij uw gemeente.

Als u beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kunt u het document ook raadplegen, downloaden en afdrukken:

  • op ‘Mijn dossier’, de online toepassing van het Rijksregister
  • op ‘Mijn Burgerprofiel’, de online toepassing van de Vlaamse overheid (rubriek ‘Attesten en vergunningen’)
  • via het e-loket van uw gemeente

Anderen kunnen het attest enkel aan het loket van de dienst Burgerzaken aanvragen.

attest van gezinssamenstelling aanvragen