gezinssamenstelling | attest aanvragen

Wat

Het attest van gezinssamenstelling is een uittreksel uit het bevolkingsregister dat alle personen vermeldt die deel uitmaken van hetzelfde gezin.

Procedure

U kunt het attest van gezinssamenstelling opvragen bij uw gemeente.

Als u beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kunt u het document ook raadplegen, downloaden en afdrukken op 'Mijn dossier', de online toepassing van het Rijksregister.

Anderen kunnen het attest enkel aan het loket aanvragen.