rijbewijs | voorlopig

Een voorlopig rijbewijs geeft u de toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen. U moet minstens 5 maanden oefenen met uw voorlopig rijbewijs.

Voor voertuigen van categorie B kunt u kiezen uit:

 • voorlopig rijbewijs mét begeleider (M36). Dit is 36 maanden geldig en niet verlengbaar.
 • voorlopig rijbewijs zonder begeleider (M18). Dit is 18 maanden geldig en niet verlengbaar of hernieuwbaar.

Als uw voorlopig rijbewijs nog niet is verlopen, is het wel mogelijk om één keer een nieuw voorlopig rijbewijs van het andere type aan te vragen bij uw gemeente. U moet hiervoor in het bezit zijn van een geldig theorie-examen.

Als de geldigheid van uw voorlopig rijbewijs (M36 of M18) is verlopen, moet u drie jaar wachten om opnieuw een voorlopig rijbewijs (M36 of M18) aan te vragen. In tussentijd kunt u wel eenmalig een voorlopig rijbewijs M12 (12 maanden geldig) aanvragen, maar enkel voor rijbewijs B en zolang uw theoretisch examen nog geldig is.

Voor voertuigen van andere categorieën geldt het voorlopig rijbewijs M3 (12 maanden geldig - niet verlengbaar). Met dit document mag u op de openbare weg rijden ter voorbereiding op het praktisch examen.

Een voorlopig rijbewijs met begeleider (M36) aanvragen

Hoe aanvragen?

 • U krijgt een aanvraagformulier in het examencentrum als u voor het theorie-examen bent geslaagd.
 • Kies maximaal 2 begeleiders die allebei voldoen aan de voorwaarden om kandidaat-chauffeurs te begeleiden.
 • U kunt uw voorlopig rijbewijs op twee manieren aanvragen:

Voorwaarden voor de begeleider(s)

 • De begeleider moet ingeschreven zijn in België, en houder en drager zijn van een identiteitsdocument afgegeven in België.
 • De begeleider heeft minstens 8 jaar een Belgisch of Europees rijbewijs dat geldig is voor het besturen van het soort voertuig waarvoor hij de leerling begeleidt.
 • Als de begeleider een handicap heeft en daardoor enkel een aangepast voertuig mag besturen, mag hij enkel leerlingen begeleiden die eenzelfde voertuigaanpassing nodig hebben.
 • De begeleider mag de laatste 3 jaar niet ontzet zijn uit zijn recht tot sturen. Een verval van het recht tot sturen wordt opgelegd door de rechter en kan gekoppeld zijn aan herstelexamens en -onderzoeken.
 • De begeleider heeft het afgelopen jaar geen andere leerling-chauffeur begeleid, tenzij het gaat om kinderen, kleinkinderen, zussen, broers of pleegkinderen van uzelf of van de partner waarmee u gehuwd bent, met wie u wettelijk samenwoont of feitelijk een gezin vormt.

Let op: Wanneer u vanaf 1 maart 2024 start met een voorlopig rijbewijs met begeleider, dan moeten de begeleiders ook een vormingsmoment volgen. Meer info vindt u op: Vormingsmoment voor begeleiders.

Goed om te weten

 • U mag alleen oefenen met één of beide begeleiders of met een erkende rij-instructeur. Andere passagiers mag u niet meenemen.
 • Uw voertuig moet een tweede achteruitkijkspiegel hebben voor uw begeleider.
 • Rijlessen bij een rijschool zijn niet verplicht.
 • Ga naar uw gemeentebestuur als u een tweede begeleider wilt laten registreren of van begeleider wilt veranderen.

Een voorlopig rijbewijs zonder begeleider aanvragen

Hoe aanvragen?

 • U krijgt een aanvraagformulier in het examencentrum als u voor het theorie-examen geslaagd bent.
 • U volgt minstens 20 uur rijles bij een erkende rijschool. Na afloop krijgt u een bekwaamheidsattest als u in staat bent om alleen verder te oefenen. Dat bekwaamheidsattest is 3 jaar geldig.
 • U kunt uw voorlopig rijbewijs op twee manieren aanvragen:

Passagiers

 • U mag 2 passagiers meenemen die beiden moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:
  • Ingeschreven zijn in België, en houder en drager zijn van een identiteitsdocument afgeleverd in België.
  • Minstens 8 jaar houder en drager zijn van een Belgische of Europees rijbewijs dat geldig is voor het besturen van het soort voertuig waarmee de kandidaat-chauffeur rijdt.
  • De laatste 3 jaar niet vervallen zijn van het recht tot sturen opgelegd door een rechter.
  • Bestuurders die enkel een speciaal aan hun handicap aangepast voertuig mogen besturen, mogen niet meerijden.

U mag geen andere passagiers meenemen.

Geldigheid

Er zijn een aantal regels over het verstrijken van de geldigheid van het verlopig rijbewijs:

 • Het voorlopig rijbewijs kan niet verlengd worden. 
 • U kunt slechts éénmaal van scholingsmethode (18 maanden >< 36 maanden) veranderen tijdens de geldigheid van het voorlopig rijbewijs.
 • U bent verplicht 6 uur praktijklessen te nemen in een erkende rijschool na het verstrijken van de geldigheid van het voorlopig rijbewijs. Het praktisch examen moet dan afgelegd worden met een voertuig en instructeur van de rijschool.
 • Na het verstrijken van de geldigheid kan een nieuw voorlopig rijbewijs pas na 3 jaar worden verkregen.
 • Het praktijkexamen kan enkel nog tijdens de geldigheidsperiode van het theorie-examen (= 3 jaar) worden afgelegd.

Het voorlopig rijbewijs moet u aanvragen in de gemeente waar u bent ingeschreven in het bevolkingsregister:

 • U kunt uw aanvraag voor een voorlopig rijbewijs (M18 en M36) online indienen via de applicatie BelDrive.
 • Na een geslaagd theorie-examen (M18 en M36) en na het behalen van een bekwaamheidsattest bij een erkende rijschool (enkel M18), kunt u met het aanvraagformulier van het examencentrum bij uw gemeentebestuur terecht voor een voorlopig rijbewijs.

Ook het voorlopig rijbewijs M12 kunt u online of op papier aanvragen.

Zodra het voorlopig rijbewijs beschikbaar is, kunt u het afhalen bij uw gemeente.

Wilt u het rijbewijs ophalen aan het onthaal van het administratief centrum (Handelslei 167)? Laat het ons dan weten, zodat we dit voor u klaarleggen.

U kunt het voorlopig rijbewijs (zonder begeleider) ook aanvragen via de website van FOD Mobiliteit.

 

 • uw identiteitskaart
 • het aanvraagformulier. Dat krijgt u bij het examencentrum na een geslaagd theoretisch examen
 • een recente pasfoto (als uw foto op uw identiteitskaart niet meer recent is)
 • bij een aanvraag voorlopig rijbewijs met begeleider: het aanvraagformulier, ingevuld door de begeleider met zijn/haar gegevens en ondertekend
 • bij een aanvraag voorlopig rijbewijs zonder begeleider: het bekwaamheidsattest van de rijschool (na minimum 20 uur rijlessen)

Het voorlopig rijbewijs kost € 20.

online aanvraag via FOD mobiliteit