overlevingspensioen en overgangsuitkering

Wat

Het overlevingspensioen en de overgangsuitkering zijn uitkeringen die u als weduwe of weduwnaar kunt ontvangen op basis van de loopbaan van uw overleden huwelijkspartner.

Wilt u hierover meer weten? Bekijk dan de pagina van de Federale Pensioendienst. U vindt hier ook de voorwaarden waaraan u moet voldoen om recht te hebben op het overlevingspensioen of de overgangsuitkering

Neem contact op met onze dienst maatschappelijk welzijn voor meer informatie (via de gegevens in het contactblok).

Procedure

De procedure hangt af van het pensioenstelsel waaronder de overledene viel.

niet-ambtenaren

Om een overlevingspensioen te krijgen, moet u een aanvraag indienen:

ambtenaren

Indien uw echtgenoot of echtgenote overleden is in actieve dienst, dan vraagt u het overlevingspensioen aan via de laatste werkgever in de overheidssector of rechtstreeks via de Federale Pensioendienst (FPD).