stedenband

Zoersel heeft sinds 20 oktober 2011 een stedenband met Bohicon, een gemeente in het Afrikaanse Benin. Dit houdt in dat wij kennis, informatie en ervaringen uitwisselen en elkaar ondersteunen op het vlak van beleid en lokaal bestuur. In het kader van deze samenwerking vonden er de afgelopen jaren verschillende wederzijdse uitwisselingen plaats. 

gemeentelijke projecten

Momenteel werken we samen met de collega's van Bohicon rond:

  • de optimalisatie van de bibliotheekwerking: onze bibliothecaris moderniseert de werking van de lokale bib samen met zijn Bohiconese partners. Daarnaast startten we er met een bibliomobile (bromfiets) die boekenpakketen levert bij lagere scholen;
  • ICT-ondersteuning: bijvoorbeeld de digitalisering van de administratieve diensten en installatie van het wifinetwerk;
  • de digitalisering van bevolkingsgegevens: dankzij een nieuw softwareprogramma kan men nu geboorteaktes inscannen;
  • een tuinbouwexpertisecentrum: we brengen de kennis van Bohiconese jongeren samen op het vlak van tuinbouw om daarna workshops te organiseren voor kleine, lokale boeren; 
  • de basisondersteuning van schoolkinderen (zie internationale financiële steun). 

jongeren voor Bohicon

Als onderdeel van de stedenband tussen Zoersel en Bohicon en om jongeren de kans te geven om kennis te maken met het leven in Afrika, werd het project 'jongeren voor Bohicon' opgezet. Jongeren uit de verschillende Zoerselse jeugdbewegingen gaan ieder jaar voor enkele weken naar Bohicon. Hier zetten ze samen met Bohiconese jongeren een mobiel speelplein op, waarbij ze een lijnbus inrichten als speelbus voor kinderen. 

Ook deze zomer vertrekt een groep van enthousiaste jongeren naar de Afrikaanse gemeente. Om geld in te zamelen voor het project, organiseren de jongeren verschillende benefietacties. 

De jaarlijkse toelage voor ontwikkelingssamenwerking die wij krijgen van de Vlaamse gemeenschap, besteden wij grotendeels aan onze stedenband. Ook de federale subsidies die we ontvangen, gaan voor een groot deel naar Bohicon.

Vanuit het gemeentelijk budget ontwikkelingssamenwerking geven wij jaarlijks nog eens € 17.000 aan het stedelijk scholenfonds in Bohicon. Dit fonds stelt een schoolpakket (stof voor een uniform, balpen, schriftje) samen voor de allerarmsten, waardoor er jaarlijks 5.000 extra kinderen naar school kunnen. 

De gemeente verleent een subsidie aan Zoerselse projecten. Dit zijn projecten in het zuiden die ondersteund worden door Zoerselaars. Een aantal van die projecten is gesitueerd in Bohicon. Benieuwd welke? Klik hier voor een overzicht van alle Zoerselse projecten en voor het aanvraagformulier van een Zoersels project