welzijns- en gezondheidsraad

De welzijns- en gezondheidsraad is een adviesraad voor sociaal beleid.

De raad heeft als opdracht om onder andere:

  • het bestuur te adviseren over het lokaal beleid (bijvoorbeeld over de mobiliteit en toegankelijkheid van mensen met een beperking);
  • het contact, het overleg, de coördinatie en de samenwerking te bevorderen tussen het gemeentebestuur en ocmw enerzijds en de plaatselijke welzijnsorganisaties en het Logo Antwerpen (Lokaal Gezondheidsoverleg Antwerpen) anderzijds;
  • informatiecampagnes uit te werken van activiteiten of uitdagingen in de welzijnssector;
  • gezondheids- en welzijnsinitiatieven te nemen en die te coördineren.

De raad komt gemiddeld vier keer per jaar samen. 

Iedereen die zich interesseert in welzijn en gezondheid, is welkom om de vergadering bij te wonen. Als je wil weten wanneer een vergadering plaatsvindt, neem dan contact op met onze dienst gezondheid en samenleving via de gegevens in het contactblok. 

Wil je de agenda's en verslagen van deze adviesraad via e-mail ontvangen? Dan kan je jezelf inschrijven op de mailinglijst via het online formulier (rode knop onderaan deze pagina).

De raad is samengesteld uit:

  • een voorzitter
  • een penningmeester
  • de schepen van sociale zaken
  • medewerkers van gemeente & ocmw Zoersel
  • vertegenwoordigers van sociaal-culturele instellingen en vrijwilligers(organisaties) uit Zoersel

agenda

verslagen

abonnement adviesraad aanvragen