sportraad

De sportraad is een adviesraad voor het gemeentelijk sportbeleid.

De raad geeft al dan niet op verzoek van het gemeentebestuur advies over het sportbeleid.

De raad komt vijf à zes keer per jaar samen. U vindt de datum en agenda voor de volgende vergadering verder op deze pagina.

Wilt u een vergadering bijwonen of een punt op de agenda laten plaatsen? Contacteer dan onze dienst sport via de gegevens in het contactblok.

De raad is samengesteld uit:

  • een voorzitter
  • een penningmeester
  • individuele sporters
  • leden van Zoerselse sportverenigingen

agenda

verslagen