jeugdraad

De jeugdraad is een adviesraad voor het gemeentelijk jeugdbeleid. 

De raad:

  • geeft al dan niet op verzoek van het gemeentebestuur advies over het jeugdbeleid;
  • treedt op als spreekbuis voor jongeren richting het gemeentebestuur en omgekeerd;
  • brengt verenigingen en instellingen die betrokken zijn met jeugdwerk samen en stimuleert onderlinge samenwerking. 

De raad komt vier à vijf keer per jaar samen. 

Alle Zoerselaars tussen de 16 en 35 jaar kunnen een vergadering bijwonen. Wil je dit doen, een punt op de agenda laten plaatsen of een ander idee over jeugd voorstellen, contacteer dan onze dienst jeugd via de gegevens in het contactblok. 

Wil je de agenda's en verslagen van deze adviesraad via e-mail ontvangen? Dan kan je jezelf inschrijven op de mailinglijst via het online formulier (rode knop onderaan deze pagina).

De raad is samengesteld uit:

  • een voorzitter
  • een penningmeester
  • de jeugddienst
  • de schepen van jeugd
  • individuele jongeren tussen de 16 en 35 jaar

agenda

verslagen

abonnement adviesraad aanvragen