cultuurraad

wat

De cultuurraad is een adviesraad voor het gemeentelijk cultuurbeleid.

doelstelling

De raad geeft al dan niet op verzoek van het gemeentebestuur advies over het lokale cultuurbeleid.

vergadering

De raad komt vijf keer per jaar samen:

  • 19 februari, 20 uur, Zonneputteke
  • april, 20 uur, cultureel centrum Bethaniënhuis (Handelslei 167), lokaal één.1 (afgelast wegens coronamaatregelen)
  • 8 juli, 20 uur, cultureel centrum Bethaniënhuis (Handelslei 167), lokaal één.1
  • 16 september, 20 uur, cultureel centrum Bethaniënhuis (Handelslei 167), lokaal één.1
  • 25 november, 20 uur, cultureel centrum Bethaniënhuis (Handelslei 167), lokaal één.1

Wilt u een vergadering bijwonen, een punt op de agenda laten plaatsen of een ander idee over cultuur voorstellen? Contacteer dan onze dienst cultuur via de gegevens in het contactblok. 

samenstelling

De raad is samengesteld uit:

  • vertegenwoordigers van sociaal-culturele verenigingen
  • geïnteresseerde inwoners
  • de cultuurdienst
  • de schepen van cultuur 

Daarnaast werkt de cultuurraad met verschillende werkgroepen die ieder op een eigen terrein actief zijn, bijvoorbeeld op het gebied van infrastructuur of erfgoed & patrimonium. Deze groepen bestaan uit raadsleden die interesse of ervaring hebben met het onderwerp en uit externe deskundigen. 

verslagen