welzijnsvereniging KINA

wat

KINA p.v. is het kenniscentrum van 29 ocmw's uit het arrondissement Antwerpen. Het is een samenwerkingsverband dat oplossingen biedt bij problemen die een grensoverschrijdende aanpak vergen. Zo draagt KINA bij tot een kwaliteitsvolle dienstverlening van ons ocmw.

We werken samen met KINA voor volgende dienstverlening:

ocmw:

  • crisisopvang: de crisiscel van KINA ondersteunt het ocmw en de eerstelijnshulpverleners die geconfronteerd worden met een psychosociale crisissituatie.
  • kwaliteitszorg thuiszorgdiensten: ondersteunt bij het ontwikkelen en implementeren van een degelijk kwaliteits- en personeelsbeleid.

  • arbeidstrajectbegeleiding: helpt cliĆ«nten om op termijn zelf in een inkomen via arbeid te voorzien.

  • schuldbemiddeling: verleent juridische bijstand aan de diensten van het ocmw op het vlak van de schuldbemiddeling.

gemeente & ocmw:

  • informatieveiligheid: KINA adviseert en ziet toe op het geschikt beschermen van informatie, waaronder persoonsgegevens.

statuten
vertegenwoordiger(s)

de vertegenwoordigers zijn nog niet gekend