vast bureau

Het vast bureau is het uitvoerende orgaan van de raad voor maatschappelijk welzijn en staat in voor: 

  • de voorbereiding en de uitvoering van de besluiten van de raad voor maatschappelijk welzijn;
  • het dagelijks bestuur van het ocmw;
  • de personeelsaangelegenheden;
  • de interne werking;
  • de bestellingen (o.a. overheidsopdrachten);
  • het beheer van de ocmw-eigendommen.

Het vast bureau vindt wekelijks aansluitend op het college plaats. De agenda’s worden apart, maar wel na elkaar behandeld.

Het vast bureau is samengesteld uit dezelfde leden als het college van burgemeester en schepenen.

besluitenlijst

Je kan informatie over besluiten altijd opvragen door een aanvraag te doen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarnaast heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid. Hoe je dit doet, lees je in de klachtenwegwijzer van de Vlaamse Overheid.