managementteam

In elke gemeente is er een managementteam (MAT). Het zorgt voor de brug tussen de politieke en de administratieve / uitvoerende organen van een gemeente. 

Het MAT is het overkoepelend orgaan van de administratieve en uitvoerende afdelingen. Het vertaalt de politieke beslissingen van de beleidsorganen (gemeenteraad, college van burgemeester en schepenen, raad voor maatschappelijk welzijn en vast bureau) in praktische uitwerking. Ze staat mee in voor de voorbereiding van het beleid, de uitvoering ervan en de evaluatie. Het MAT bewaakt de kwaliteit van de dienstverlening en van de organisatie.

Het MAT komt elke vierde donderdag van de maand samen. De zittingen zijn niet openbaar.