financieel directeur

functie
financieel directeur van gemeente & ocmw Zoersel
beschrijving

Liesbet Okkerse, de financieel directeur, staat in voor de financiële organisatie van de gemeente. Zij zorgt voor de financiële vertaling van de beleidskeuzes en -beslissingen. Daarnaast waakt zij over de tijdigheid, volledigheid en correctheid van de binnenkomende en uitgaande kasstromen. Verder organiseert zij de boekhouding, beheert de financiële rekeningen en rapporteert aan de verschillende afdelingen en bestuursorganen. In het kader van de beleidsevaluatie maakt zij jaarlijks de rekening op en werkt actief mee aan de aanpassingen en bijsturingen van de beleidsdocumenten.

contactgegevens

adres
Handelslei 167
telefoonnummer
03 2980 9 39