bijzonder comité voor de sociale dienst

wat

Het bijzonder comité voor de sociale dienst neemt alle beslissingen over de individuele aanvragen voor financiële en materiële hulp. Daarnaast bekrachtigt het de beslissingen van haar voorzitter op het vlak van dringende hulp. De leden ervan werden verkozen door de gemeenteraad.

Het comité vergadert elke derde donderdag van de maand achter gesloten deuren.

Lees hier het huishoudelijk reglement.

samenstelling

Het bijzonder comité voor de sociale dienst, met als voorzitter Cindy Van Paesschen, is samengesteld uit acht leden:

  • N-VA: 2 leden
  • Groen: 2 leden
  • CD&V: 2 leden
  • Vlaams Belang: 1 lid
  • h-EERLIJK ZOERSEL: 1 lid

De deontologische code volgt nog.