beleidsdocumenten

Op 7 januari 2019 werden de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn geïnstalleerd bestaande uit een coalitie van N-VA, Groen en Open Vld die de beleidsintenties voor de legislatuur 2019-2024 vaststelde. Op 1 oktober 2021 werd een nieuwe bestuursploeg gevormd, namelijk N-VA, cd&v, Groen en Open VLD. Deze coalitiepartners maakten een addendum bij de beleidsintenties op.

Deze beleidsintenties en addendum zijn een belangrijk uitgangspunt voor de verdere beleidsplanning.

Lokale besturen volgen de principes van de beleids- en beheerscyclus (BBC). Dit is een opeenvolging van beleidsvoorbereiding, beleidsbepaling, beleidsuitvoering en beleidsbeoordeling. De beleidsrapporten zijn gekoppeld aan deze cyclus.

Je vind de beleidsrapporten hieronder. Ze bestaan uit:

  • het meerjarenplan;
  • de jaarrekening;
  • de opvolgingsrapportering.

Oudere beleidsrapporteren kan je aanvragen bij de dienst financiën (gegevens in contactblok).

Het meerjarenplan en de aanpassingen ervan vormen de twee beleidsrapporten die gekoppeld zijn aan de beleidsbepaling en planning. In het meerjarenplan presenteert het bestuur zijn belangrijkste beleidsdoelstellingen en actieplannen, zowel inhoudelijk als financieel. Dit plan is erg belangrijk aan de start van de beleidscyclus en moet minstens één keer per jaar worden aangepast.

meerjarenplan 2020-2025:

De jaarrekening is het beleidsrapport dat hoort bij de evaluatie. Dit rapport kijkt terug naar het afgelopen jaar en geeft een overzicht van de gerealiseerde acties en de daarvoor aangewende middelen.

De decreetgever voorziet ook een opvolgingsrapportering als onderdeel van de BBC, waarbij er tussentijds gerapporteerd wordt over de uitvoering van het meerjarenplan. Dit wordt gedaan door het gerealiseerde beleid van het lopende jaar te vergelijken met het geplande beleid.