registratie Zoerselse ondernemers

Om deel uit te maken van de community die we - de lokale ondernemersraad (LOR) - willen opstarten en vertegenwoordigen, vragen we om u even te registreren.
Zo kunnen we u in de toekomst op de hoogte houden van onze werking en activiteiten. We verwachten dus geen lidgeld, noch engagementen (zoals vergaderingen bijwonen).

uw gegevens
(voorbeeld: 0412345678)
(voorbeeld: 031234567)
uw onderneming
(voorbeeld: 0412345678)
(voorbeeld: 031234567)

 

U laat ons, gemeente & ocmw Zoersel, toe om uw gegevens te verwerken conform de privacyverklaring. Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel voor het doel van dit formulier en onze opdrachten als lokale overheid (zoals interventies in geval van nood) en enkel zolang dit hiervoor nodig is.