aanvraag Z|label

gegevens aanvrager
geef een korte omschrijving van de activiteiten en het aanbod van jouw vereniging
(voorbeeld: 0412345678)
(voorbeeld: 031234567)
aangeboden voordelen aan Z|pas-houders
kruis minstens één mogelijkheid aan
omschrijf en motiveer hier uw voorstel

 

De vereniging verklaart zich akkoord dat bovenstaande informatie wordt opgenomen op een webpagina of in een brochure die wordt meegegeven aan Z|pas-houders.
Je laat ons, gemeente & ocmw Zoersel, toe om jouw gegevens te verwerken conform de privacyverklaring. Wij verwerken jouw persoonsgegevens enkel voor het doel van dit formulier en onze opdrachten als lokale overheid (zoals interventies in geval van nood) en enkel zolang dit hiervoor nodig is.