aanvraag van informatie, een kopie of toelichting van een document in het kader van openbaarheid van bestuur

jouw gegevens
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png tif pdf docx rar zip.
gegevens van de persoon die je vertegenwoordigt
jouw aanvraag
Omschrijf zo duidelijk mogelijk over welke documenten het gaat of waarop ze betrekking hebben.
Bouwplannen zijn auteursrechtelijk beschermd tot 70 jaar na het overlijden van de architect. Je kan enkel een kopie van een bouwplan ontvangen als je bewijst dat je eigenaar bent van het perceel en een verklaring op eer toevoegt aan de aanvraag.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png tif pdf docx.
Ik verklaar eigenaar te zijn van het pand of de eigenaar te vertegenwoordigen. Ik verklaar dat ik de bekomen kopie van het bouwplan enkel zal gebruiken voor privédoeleinden. Ik weet dat ik de Belgische wet op het auteursrecht overtreed als ik de plannen doorgeef aan derden (zoals aannemers, architecten, immobiliënkantoren of personen die een commercieel of economisch belang kunnen hebben bij dit pand).
Enkel als een document persoonsgegevens bevat, moet je een duidelijke motivatie hebben om het op te vragen.

 

Je laat ons, gemeente & ocmw Zoersel, toe om jouw gegevens te verwerken conform de privacyverklaring. Wij verwerken jouw persoonsgegevens enkel voor het doel van dit formulier en onze opdrachten als lokale overheid (zoals interventies in geval van nood) en enkel zolang dit hiervoor nodig is.