elektronische facturatie

wat

Gemeente, ocmw en AGB Zoersel kunnen op twee manieren digitale facturen ontvangen:

  • in XML-formaat, via het OPEN/PEPPOL-platform
  • in PDF-formaat, per mail
OPEN/PEPPOL-platform

PEPPOL is een internationaal netwerk met een afsprakenkader, een standaardformaat en toepassing voor het mogelijk maken van elektronische facturatie. Het voordeel van dit systeem is dat de doorlooptijd stukken korter is dan bij papieren facturen, waardoor de betaling ook sneller kan verlopen.

hoe werkt het

  • Uw boekhoudpakket moet in staat zijn om de uitgaande facturen in een specifiek XML-formaat aan te leveren (XML UBL2.1).
  • De factuur in XML-formaat wordt via het toegangspunt van uw eigen boekhoudpakket doorgestuurd naar Mercurius, het toegangspunt van overheden. De facturen komen middels het meegegeven KBO-nummer bij de juiste klant terecht (gemeente, ocmw of agb).
  • De factuur is, zonder dat u verder iets moet te doen, in ons boekhoudpakket zichtbaar en klaar voor verwerking.

meer info

  • Voor meer informatie over het factureren met PEPPOL, kunt u terecht bij de leverancier van uw boekhoudpakket of kijk op de website van de Vlaamse overheid
  • U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met ARCO, onze softwareleverancier voor de verwerking van digitale facturatie, via einvoicelocalgov@arco.be
per mail

Als het niet mogelijk is om via het PEPPOL-platform facturen te verzenden, kunnen we uw facturen ook in PDF-formaat ontvangen. Bezorg uw PDF-facturen aan financien@zoersel.be. Van hieruit worden ze rechtstreeks doorgestuurd naar ons boekhoudpakket.