elektronische facturatie

factureren aan gemeente, ocmw of AGB Zoersel

Sinds 2019 kan gemeente, ocmw en AGB Zoersel elektronische facturen ontvangen die via PEPPOL werden verzonden. Vanaf 1 maart 2024 is het door het koninklijk besluit van 4 september 2023 verplicht om facturen op deze manier aan te leveren, voor alle opdrachten met een totale waarde vanaf 3.000 euro (exclusief BTW). Andere toezendingen van facturen worden vanaf deze datum niet meer aanvaard.

Peppol is een internationaal netwerk om elektronische documenten, zoals e-facturen en e-creditnota’s, uit te wisselen. Het is veilig, snel en geautomatiseerd.

Hoe werkt het?

  • Uitgaande facturen worden in een specifiek XML-formaat aangeleverd (XML UBL2.1).

  • De factuur in XML-formaat wordt via het toegangspunt van uw eigen boekhoudpakket doorgestuurd naar Mercurius, het toegangspunt van overheden. De facturen komen door het meegegeven KBO-nummer bij de juiste klant terecht (gemeente, ocmw of AGB Zoersel, zie hieronder).

  • De factuur is, zonder dat u verder iets moet te doen, in ons boekhoudpakket zichtbaar en klaar voor verwerking.

  • Verstuur uw e-factuur maar op één manier, verstuur geen kopie via mail.

meer info

Voor meer informatie over het factureren met PEPPOL, kunt u terecht bij de leverancier van uw boekhoudpakket of kijk op de website van de Vlaamse overheid. Bij de Vlaamse overheid vind je ook de informatie over het verzenden van facturen wanneer uw facturatiepakket vandaag nog niet volgens de Peppol-protocollen werkt.

In uitzonderlijke situaties mag je je facturen bezorgen via e-mail op financien@zoersel.be

wie

  • U hebt geen ondernemingsnummer (particulieren, feitelijke verenigingen …)
  • U factureert buiten een overheidsopdracht (huur, dokters …) of een opdracht waarvan de totale waarde kleiner is dan 3.000 euro exclusief btw.

BTW-nummers

Vermeld steeds het juiste btw-nummer op uw factuur:

  • gemeente Zoersel: BE0207.499.133
  • AGB Zoersel: BE0687.958.543
  • OCMW Zoersel, met ondernemingsnummer 0212.186.807 (niet BTW-plichtig)