gemeentelijke verordening voor het afleveren van conformiteitsattesten

goedgekeurd gemeenteraad van 23 februari 2021
publicatie: 26 februari 2021

bijlagegrootte
PDF-pictogram Punt A.11.pdf98.56 kb