erkenning en subsidiëring van wijkraden en buurtcomités

aangenomen door GR op 22 januari 2004
publicatiedatum: 17 januari 2012