fietsnetwerk voor dorpskern Halle

De mobiliteitsstudie die Antea Group (een externen onafhankelijk onderzoeksbureau) eind 2017 uitvoerde in de dorpskern van Halle, formuleerde tal van voorstellen om de verkeersveiligheid in en rondom de dorpskern te verbeteren. De studie toonde onder meer aan dat fietsers en voetgangers Halledorp niet overal even veilig kunnen doorkruisen.

opzet

Op lange termijn is hier een grondige en structurele herinrichting noodzakelijk. Op korte termijn stelde Antea voor om, ten noorden en ten zuiden van de doortocht, een parallel fietsnetwerk te realiseren. Dit kan, alvast tijdelijk, een kwalitatief alternatief vormen voor de actieve weggebruikers, die dan de dorpskern niet meer hoeven te doorkruisen.

verloop

Een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van onder meer politie, fietsersbond, verenigingen, politieke fracties, inwoners …, werkte intussen een globaal ontwerpplan uit voor dit veilige fietsnetwerk, inclusief heel wat mogelijke maatregelen of ingrepen om het te kunnen realiseren.

Hieronder leest u stap voor stap alles over het inspraaktraject.

Voor het uittekenen van een globaal plan voor dit fietsnetwerk riep het gemeentebestuur een werkgroep in het leven. Die werkgroep werd vertegenwoordigd door onder meer politie, fietsersbond, oudercomité Pierenbos, scouts Halle, KLJ Halle …Daarnaast deden we eind augustus ook een oproep voor vijf geïnteresseerde en gemotiveerde inwoners om deel te nemen aan de werkgroep.

In totaal vonden er in 2018 en 2019 zes bijeenkomsten plaats.

Lees hieronder de verslagen die zijn opgesteld naar aanleiding van de verschillende bijeenkomsten:

1. verslag eerste bijeenkomst
2. verslag tweede bijeenkomst
3. verslag derde bijeenkomst
4. verslag vierde bijeenkomst
5. verslag vijfde bijeenkomst
6. verslag zesde bijeenkomst

13 december 2018 werd het ontwerpplan voorgesteld tijdens een inspraakmoment in de parochiezaal in Halle. Iedere burger kon tijdens dit inspraakmoment opmerkingen/suggesties/bedenkingen geven.

De opmerkingen van 13 december 2018 werden vervolgens weer teruggekoppeld aan de werkgroep. Ze kwam 10 januari 2019 terug bijeen om deze opmerkingen te bekijken. Na dit moment legde de werkgroep een definitief voorstel voor aan het college, dat er akkoord mee ging. Dit zorgde ervoor dat het fietsnetwerk een definitief karakter kreeg.