fietsexamenroutes

Een fietsexamen is een praktijktest in het echte verkeer. Je schoolkind(eren) van het zesde leerjaar moet een parcours langs een uitgestippelde route fietsen. Terwijl de route wordt afgelegd, wordt gecontroleerd of hij/zij de minimale basisvaardigheden beheerst om veilig en zelfstandig te fietsen.

Wat moet je kind minimaal kunnen in het verkeer? Lees meer over hieronder opgesomde basisvaardigheden in de handleiding over het grote fietsexamen, pagina's 14 tot 25:

 • rechts op de rijbaan/het fietspad fietsen (pagina 14);
 • rechts afslaan (pagina 17);
 • links afslaan (pagina 19);
 • langs een hindernis fietsen (pagina 21);
 • voorrang verlenen (pagina 23).

Naast deze basisvaardigheden wordt er gelet op het algemene verkeersgedrag en kan de school extra vaardigheden testen die relevant zijn voor de schoolomgeving.

Zo kunnen onderstaande vaardigheden bijkomend getest worden, als ze aanwezig zijn op het parcours:

 • kruispunt met een agent oversteken;
 • voorrang toepassen op kruispunt met STOP-bord en stopstreep;
 • voorrang toepassen op een kruispunt met omgekeerde driehoek en 'haaientanden';
 • oversteken op een kruispunt met verkeerslichten;
 • oversteken op een zebrapad.

Sinds 2019 neemt onze gemeente, in samenwerking met de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV), deel aan het project Verkeersveilige gemeente van de Provincie Antwerpen. In dit project streven we naar een beter lokaal verkeersveiligheidsbeleid. En het doel is ambitieus: nul verkeersdoden in de ganse provincie tegen 2030.

Een fietsexamen heeft heel wat voordelen, zowel voor jou, je kind als de school:

 • Je krijgt, samen met de leerkrachten, een duidelijk beeld van de kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes van jouw kind in het echte verkeer.
 • Tijdens het fietsexamen komen de werkpunten van jouw kind aan het licht. Zowel jij als de school kunnen daar nog aan werken (afhankelijk van de timing) vóór hij/zij in september naar de middelbare school gaat met de fiets.
 • Jij en je kind ervaren dat hij/zij over voldoende stuurvaardigheid moet beschikken voor hij/zij individueel aan het verkeer kan deelnemen.
 • Jij en je kind ervaren dat aangepaste kledij en een correct uitgeruste fiets voorwaarden zijn voor een veilige verkeersdeelname en dat een regelmatige fietscontrole noodzakelijk is.
 • Dankzij de organisatie van het fietsexamen komt er meer aandacht voor praktijkgericht verkeersonderwijs op school als een schakel in het proces van levenslang leren.

In samenspraak met alle zes basisscholen in onze gemeente werden er twee fietsexamenroutes uitgetekend. Eén fietsroute volgt een traject in deelgemeente Zoersel, de andere route cirkelt door de deelgemeentes Halle en Sint-Antonius. In beide routes worden de basisvaardigheden geoefend.

De routes zijn aangeduid met permanente bordjes waardoor jouw kind ook buiten de schooluren met jou of de grootouders de examenroutes kan oefenen. Zo werken we samen aan een beter verkeersinzicht en een verkeersveilige gemeente.

Onderaan vind je enerzijds een pdf-bestand met de routes, anderzijds een gpx-bestand. Het gpx-bestand kan je opladen in een fietsgps.