weg- en rioleringswerken wijk Meerheide

beschrijving: In de wijk Meerheide zal Pidpa een gescheiden rioleringsnet aanleggen. De rooilijnplannen werden opgemaakt en de onderhandelingen – om de nodige openbare ruimte vrij te krijgen – zijn lopende. Daar de onderhandelingen in der minne niet rond geraken, is de gerechtelijke procedure opgestart. Hierdoor heeft het dossier vertraging opgelopen.

straten: Meerheide, Meerheideweg, Turfstraat, Cyriel Buysselaan, Schaddestraat, Hazenpad

datum: de uitvoering is vermoedelijk in 2021 (afhankelijk van de gerechtelijke procedure)

presentatie:

rooilijnen: