Watermolen

beschrijving: Voor de nieuwe verkaveling in de Watermolen zal de verkavelaar een gescheiden rioleringsnet aanleggen. Pidpa en gemeente & ocmw Zoersel grijpen deze gelegenheid aan om ter hoogte van huisnummers 18 tot en met 34 ook een gescheiden rioleringsnet aan te leggen. Ook de wegenis zal vernieuwd worden (deels op kosten van de verkavelaar, deels op kosten van gemeente & ocmw Zoersel).

straten: Watermolen (huisnummers 18 tot en met 36)

datum: 2021

presentatie: /