weg- en rioleringswerken Medelaar (deel), Heidehoeven (deel), Zoerselhoek (deel) en Boskant

beschrijving: In deze straten zal Pidpa een gescheiden rioleringsnet aanleggen. Alvorens de werken te kunnen uitvoeren, dienen innemingen te gebeuren om de nodige openbare ruimte vrij te krijgen. Het studiebureau zal deze plannen opmaken zodat nadien een eerste bewonersvergadering georganiseerd kan worden en met de onderhandelingen kan gestart worden.

straten: Medelaar (van rondpunt tot Zoerselhoek), Heidehoeven (van Wandelweg tot Erica), Boskant, Zoerselhoek (van Medelaar tot aan nr. 28).

datum: vermoedelijke start uitvoering 2023

presentatie: /