nieuwe dorpszaal in Halle

beschrijving: De nieuwe dorpszaal in Halle moet een plek worden waar zowel activiteiten van verenigingen als van particulieren kunnen plaatsvinden. Samen met de gebruikers zullen we een aangepast gebruikersreglement opstellen. In combinatie met het zuidelijk georiënteerde terras, de mooie pastorijtuin en de tuin achter de Sint-Martinuskerk, wordt dit zo de perfecte locatie voor koffietafels, toneelvoorstellingen, verenigingsactiviteiten ...

Met de bouw van de nieuwe dorpszaal in Halle en de renovatie van de pastorij stappen we in het Europese subsidieprogramma ‘Solarise’ van 'Interreg 2 Zeeën'. Dit samenwerkingsprogramma wil met verschillende projectpartners innovatieve zonne-energieoplossingen testen en demonstreren op onder meer historische openbare gebouwen, zoals onze oude pastorij. Zo komen er op het dak thermische zonneleien, gekoppeld aan een waterpomp met een ijsbuffersysteem.

Het project van de dorpszaal werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 juni 2018. De huidige parochiezaal Sint-Maarten zal op zijn beurt verdwijnen en plaatsmaken voor een (deels sociale) woonontwikkeling.

locatie: naast de bestaande pastorij, Halle-Dorp 32

timing: Op 21 november 2019 ontvingen we een omgevingsvergunning onder voorwaarden voor de verbouwing van de pastorij en de bouw van de nieuwe zaal. Deze voorwaarden omvatten bijvoorbeeld een maximum aantal toegelaten personen van 190. Tegen de vergunning werd een
beroep aangetekend bij de Vlaamse Raad voor Vergunningsbetwistingen. Zodra de werken kunnen starten, rekenen we op een bouwtijd van twaalf maanden.