nieuwe dorpszaal in Halle

locatie: Halle-Dorp 32 (naast de pastorij), Halle

beschrijving: De nieuwe dorpszaal in Halle moet een plek worden waar zowel activiteiten van verenigingen als van particulieren kunnen plaatsvinden. Samen met de gebruikers stellen we een aangepast gebruikersreglement op. In combinatie met het zuidelijk georiënteerde terras, de mooie pastorijtuin en de tuin achter de Sint-Martinuskerk, wordt dit zo de perfecte locatie voor koffietafels, toneelvoorstellingen, verenigingsactiviteiten ...

De nieuwe dorpszaal wordt aangebouwd aan de bestaande pastorij. Deze wordt gerenoveerd met het volledige behoud van de structuur en het karakter. De dakwerken, de vervanging van het buitenschrijnwerk, de gevelreiniging ... gebeurt met respect voor de erfgoedwaarde van het gebouw. Het bestuur besloot recent om de renovatie grondiger aan te pakken dan aanvankelijk voorzien was. Zo wordt nu ook de binnenkant stevig aangepakt (nieuwe kitchenette, valse plafonds verwijderen, schilderwerken …). Hiervoor werken we nauw samen met het dekenaat en de parochie. Daarnaast kunnen we voor dit project rekenen op een financiële bijdrage van hun kant. Ten slotte zorgden we mee voor tijdelijk onderdak van het parochieteam, om zo de werking van de parochie te verzekeren.

Met de bouw van de nieuwe dorpszaal in Halle en de renovatie van de pastorij stappen we in het Europese subsidieprogramma ‘Solarise’ van 'Interreg 2 Zeeën'. Dit samenwerkingsprogramma wil met verschillende projectpartners innovatieve zonne-energieoplossingen testen en demonstreren op onder meer historische openbare gebouwen, zoals onze oude pastorij. Zo komen er op het dak thermische zonneleien, gekoppeld aan een waterpomp met een ijsbuffersysteem. Door de opgelopen vertraging zal de huidige projecttermijn aflopen vooraleer de nieuwe zaal er staat. In 2016 tekende onze bestuur het burgemeestersconvenant, wat wil zeggen dat we tegen 2030 een klimaatneutrale organisatie moeten zijn. Ook in ons ‘klimaatplan 2030’ streven we hier voluit naar. Daarom deed ons bestuur er alles aan om de projecttermijn in overleg met Europa en ons partnerschap (12 partners, waaronder Kamp C) te verlengen om zo alle duurzame technieken in de nieuwe dorpszaal te integreren. Die termijnverlenging werd intussen goedgekeurd en loopt nu tot en met maart 2023. 

Het project van de dorpszaal werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 juni 2018. De huidige parochiezaal Sint-Maarten zal op zijn beurt verdwijnen en plaatsmaken voor een (deels sociale) woonontwikkeling.

vergunning en beroep: Op 21 november 2019 ontvingen we een omgevingsvergunning onder voorwaarden voor de verbouwing van de pastorij en de bouw van de nieuwe zaal. Deze voorwaarden omvatten bijvoorbeeld een maximum aantal toegelaten personen van 190.

In januari 2020 trok de vzw OverHal naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen en vroeg naast een nietigverklaring ook een schorsing van deze vergunning. De Raad voor Vergunningsbetwistingen besloot echter op 7 juli dat de eerder bekomen omgevingsvergunning niet geschorst werd.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen besliste in april 2021 om de omgevingsvergunning niet te vernietigen, waardoor de werken definitief konden starten. 

tijdspad: De werken startten in augustus 2021. Het einde is voorzien in september 2022. 
In tussentijd brachten we de toekomstige gebruikers en de buurtbewoners bij elkaar om samen na te denken over een gebruikersreglement voor de zaal. Die afspraken moeten binnen de opgelegde regels van de omgevingsvergunning vallen. Zo werd er bijvoorbeeld een maximale capaciteit van 190 personen vastgelegd (gelijk aan de capaciteit van zaal Sint-Maarten) en werd er een maximaal toegelaten geluidsniveau bepaald. Het gemeentebestuur buigt zich binnenkort over de gepaste tarieven voor het gebruik van de zaal. We plannen het gebruikersreglement logischerwijs klaar te hebben tegen het einde van de werken, zodat de zaal meteen gebruikt kan worden.