herinrichting dorpstuin Halle

locatie: Halle-Dorp (omgeving kerk), Halle

beschrijving: In het kader van de herinrichting van Halledorp wordt ook de heraanleg van de directe omgeving van de kerk en de pastorij/dorpszaal voorzien. Het ontwerp maakt van de tuinen van de pastorij en de kerk één geheel; één groene dorpstuin die voor iedereen toegankelijk wordt.

tijdspad: De gemeenteraad keurde het ontwerp op 25 juni 2019 goed. Dit project is geïntegreerd in de omgevingsvergunning voor de dorpszaal. Het deel van de dorpstuin rondom de pastorij en de nieuwe dorpszaal wordt momenteel - gelijktijdig met de bouw van de dorpszaal - uitgevoerd. Aansluitend wordt het deel van de tuin in de omgeving rond de kerk onder handen genomen. 

leuk om weten: Op vraag van de buurtbewoners en toekomstige gebruikers van de nieuwe dorpszaal bekijken we hoe we de dorpstuin mee kunnen integreren in het gebruikersreglement van de dorpszaal.