omgevingsvergunning voor het vellen van bomen

Sinds 1 januari 2018 trad de omgevingsvergunning in werking om de papierberg te verkleinen en procedures zo eenvoudig mogelijk te maken. Vanaf dan handelen we bouw- en milieuaanvragen digitaal af via één loket: het Omgevingsloket. Vanaf 1 januari 2020 verloopt ook de gemeentelijke kapvergunning via dit loket als omgevingsvergunning voor het vellen van bomen.

Bent u niet zeker welke vergunning u nodig hebt? Volg dan het stappenplan 'bomen kappen | welke vergunning hebt u nodig?'

U doet de aanvraag voor een omgevingsvergunning via het Omgevingsloket. We hebben dus geen papieren versie meer van u nodig. Het loket voorziet een snelinvoer voor kapvergunningen, een handige tool waarmee u uw aanvraag snel en eenvoudig kunt indienen. 

Voor vragen bij het opstellen en indienen van een aanvraag, kunt u terecht bij het centraal meldpunt van Vlaanderen:

stap 1: voorbereiding

Voordat u start met het invoeren van uw gegevens, met u een aantal zaken op uw computer klaar hebben:

 • drie genummerde recente foto’s (tuin in z’n geheel, foto van de te rooien/snoeien boom, eventueel detailfoto);
 • een digitaal of ingescand plan van het volledige perceel met volgende aanduidingen:
  • waar uw woning, garage, tuinhuis ... is;
  • waar de te vellen/snoeien boom staat (met vermelding van de boomsoort en stamomtrek op 1 m hoogte);
  • waar de genummerde foto’s genomen zijn en vanuit welke richting;
  • waar er nog andere bomen staan in een straal van 5 m rond de te vellen/snoeien boom (met vermelding van de boomsoort en stamomtrek op 1 m hoogte);
 • uw elektronische identiteitskaart (eID) en een kaartlezer.

stap 2: uw aanvraag online indienen

 • Surf naar het Omgevingsloket. Klik op ‘ga naar het loket’ en log in met uw eID.
 • Kies snelinvoer.
 • Selecteer ‘boom- en/of reliëfwijziging’. Dat vindt u helemaal onderaan, onder ‘landschapsbeheer’. Klik nadien op ‘project aanmaken’.
 • Vul bij ‘naam’ het onderwerp in. Selecteer vervolgens ‘aanvraag omgevingsvergunning’ en klik op ‘volgende’.
 • Vul uw gegevens in en klik op ‘volgende’.
 • Vul het adres in waar de te vellen/snoeien boom staat. Klik nadien op ‘ga naar adres’. Klik op het gewenste perceel, zodat dit geel oplicht. Klik op ‘volgende’.
 • Duid ‘vellen van bomen’ aan, vul in welke werken u exact wil uitvoeren en klik op ‘volgende’.
 • Laad de nodige documenten op.
 • Duid ‘gelezen en goedgekeurd’ aan en klik op ‘tekenen en indienen’.
 • Uw dossier werd succesvol ingediend.

Let op: staat er in de rechterbovenhoek ‘aanvraag is vergrendeld’, dan hebt u een stap te weinig uitgevoerd en wordt uw aanvraag niet verstuurd. Voer dan de stap ‘aanvraag indienen’ (opnieuw) uit.

behandeling van uw aanvraag

Zodra uw aanvraag toekomt bij onze dienst milieu bekijken zij - binnen de 30 dagen - of uw dossier volledig is.

 • Zo ja, dan starten zij de procedure op.
 • Is dat niet zo, dan wordt u daarvan verwittigd en hebt u 14 dagen de tijd om de ontbrekende informatie te bezorgen.

Als het aangewezen is om ter plaatse te komen kijken, zal onze milieudienst u contacteren om een afspraak te maken.

Zodra uw dossier volledig is verklaard, heeft onze dienst milieu (maximum) 60 dagen de tijd om uw dossier voor te leggen
aan het college van burgemeester en schepenen. Zij beslissen of uw aanvraag vergund wordt of niet. Die beslissing wordt vervolgens ingegeven in het omgevingsloket, waarna u hierover een mailtje krijgt.

bekendmaking

Ontving u een vergunning, dan bent u verplicht om dit gedurende 30 dagen bekend te maken op het perceel in kwestie. Tijdens die periode kunnen omwonenden of andere betrokkenen namelijk beroep aantekenen tegen uw vergunning. U krijgt het bekendmakingsformulier digitaal toegestuurd via het omgevingsloket. Dit formulier bevestigt u op een officiële gele affiche, die u gratis kunt afhalen in ons administratief centrum of in de bibliotheken in Halle en Zoersel. Het is wettelijk verplicht gebruik te maken
van deze gele affiche, opdat uw bekendmaking duidelijk zichtbaar zou zijn vanop de openbare weg.

Zodra de gele affiche + bekendmakingsformulier uithangt, registreert u in het Omgevingsloket:

 • de datum;
 • een foto, als bewijs van de bekendmaking.

De beroepstermijn van 30 dagen begint dan te lopen.

uitvoering

Na die periode van 30 dagen bekijkt onze milieudienst - binnen de 5 dagen - of er al dan niet beroep is aangetekend. Verneemt u niets van ons binnen de 35 dagen na de start van de bekendmaking, dan mag u starten met de uitvoering van de werken. Vergeet die startdatum niet in te geven in het Omgevingsloket.

Uw vergunning blijft twee jaar geldig.

De aflevering van een omgevingsvergunning voor het vellen van bomen is gratis.

Er kunnen zich andere situaties of procedures voordoen, waardoor er toch kosten komen. U kijkt hiervoor best in het belastingreglement of neemt contact op met de dienst milieu.