gemeentelijke kapvergunning

wat

U moet een gemeentelijke kapvergunning aanvragen als u bomen wilt kappen op een bebouwd perceel die een stamomtrek hebben van minstens 50 cm (gemeten op 1,50 meter hoogte) of een stam hebben van minstens 3,50 meter hoog. Dit geldt voor percelen met onderstaande bestemming:

  • ​woon- en woonuitbreidingsgebied
  • woonparkgebied
  • woongebied met een landelijk karakter
  • woongebied met een culturele, historische en/of esthetische waarde
  • kmo-zone
aanvragen

U dient een aanvraag voor een kapvergunning in via ons webformulier (via onderstaande rode knop).

procedure
  1. Na uw aanvraag maken we met u een afspraak voor een plaatsbezoek. 
  2. Tijdens het plaatsbezoek geeft u ons een schets van het perceel met aanduiding van alle bomen.
  3. We nemen uw aanvraag in behandeling.
  4. Het college van burgemeester en schepenen verleent al dan niet een kapvergunning en formuleert de eventuele verplichte bijbehorende maatregelen (heraanplanten, enkel snoeien …).
  5. U ontvangt een brief met de beslissing. Deze brief is bij een positieve uitkomst ook meteen uw vergunning. U moet de vergunning minstens zeven dagen voor de kapping zichtbaar en leesbaar uithangen op het betreffende perceel. De vergunning moet na de kapping nog zeven dagen blijven hangen. 
gemeentelijke kapvergunning aanvragen