algemene info over kappen van bomen

Met het kappen van bomen, bedoelen we niet enkel het vellen of rooien van bomen, maar ook het beschadigen, verminken, vernietigen en drastisch snoeien van bomen. Ook wanneer u een boom grondig snoeit en de vorm ervan dus ernstig wijzigt – bijvoorbeeld bij kandelaberen – kan het zijn dat u een vergunning nodig hebt.

Weet u zeker dat u vergunning nodig hebt, maar u weet niet juist welke? Volg dan het stappenplan 'bomen kappen | welke vergunning hebt u nodig?'.

Onze gemeente heeft strengere vergunningsregels dan de Vlaamse codex voor Ruimtelijke Ordening (VCRO). Concreet betekent dit dat u een vergunning nodig hebt voor alle bomen:

  •  die op 1,5 m hoogte een stamomtrek hebben van minstens 50 cm;
    OF
  • de stam minstens 3,5 m hoog is.

Deze regel geldt:

  • voor elke boomsoort: zowel voor een beuk, een eik, een berk als voor een conifeer, een den, een spar, …;
  • ongeacht de conditie van de boom: zowel gezonde, als zieke, aangetaste, beschadigde, dode of gevaarlijke bomen;
  • ongeacht de afstand tot gebouwen, constructies, perceelsgrenzen.

Welke vergunning u precies moet aanvragen, hangt onder andere af van de bestemming van het perceel grond. Volg het stappenplan 'bomen kappen | welke vergunning hebt u nodig?' of kijk op onderstaande webpagina's.