coronatoelagen voor erkende verenigingen

wat

De coronacrisis heeft een grote impact op uw vereniging. Niet alleen het sociale verenigingsleven ligt stil, maar er zijn ook economische gevolgen. Daarom richtte de Vlaamse regering een noodfonds op voor de cultuur-, jeugd- en mediasector. Onze gemeente ontving hiervoor bijna 218.000 euro, dat al voor een groot deel gebruikt werd ter ondersteuning van onze erkende verenigingen via een toelagereglement van oktober 2020. 

Na betaling van de toelages van 2020 resteert in 2021 nog zo’n 35.000 euro aan Vlaamse noodfondsmiddelen. Deze worden opnieuw bestemd voor onze erkende verenigingen. Hoe de verdeling zal gebeuren, werd vastgelegd in een toelagereglement, dat werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 16 maart 2021.

Daarnaast verloopt ook de toekenning van de gemeentelijke werkingssubsidies anders: omwille van de impact van corona op de werking van verenigingen kennen we forfaitaire toelagen toe. Voor werkingsjaar 2021 werd hiervoor een toelagereglement goedgekeurd op de gemeenteraad van 18 mei 2021.

voorwaarden
toelages

Volgens het toelagereglement dat op 16 maart werd goedgekeurd door de gemeenteraad heeft uw erkende vereniging recht op onderstaande toelages.

1. vaste toelage

Erkende verenigingen met een eigen lokaal of terrein die hiervoor een jaarretributie, concessievergoeding en/of opstalvergoeding aan de gemeente betalen, krijgen ook in 2021 opnieuw een tussenkomst.

2. toelages voor gemaakte onkosten

Het toelagereglement bevat tussenkomsten voor bijvoorbeeld beschermingsmateriaal en andere aangepaste maatregelen die uw erkende vereniging tijdens de coronacrisis moest nemen.

3. forfaitaire werkingstoelage

Deze forfaitaire toelage treedt in de plaats van de gewoonlijke jaarlijkse werkingstoelage via de toelagereglementen voor jeugd, sport en cultuur. Deze gemeentelijke werkingstoelage wordt automatisch uitbetaald, uw vereniging hoeft hier niets voor te doen.

procedure

De extra toelages voor gemaakte onkosten worden verder toegelicht in het toelagereglement dat werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 16 maart. Om de extra toelages aan te vragen, downloadt u het onkostenformulier ('onkosten doorgeven voor coronanoodfonds') en bezorgt u het ingevuld terug:

Het formulier bevat drie tabbladen om in te vullen:

  • uw contactgegevens
  • 1 | bescherming & hygiëne
  • 2 | social distancing maatregel
onkosten doorgeven voor coronanoodfonds