coronanoodfonds voor erkende verenigingen

wat

De coronacrisis had het voorbije jaar een grote impact op uw vereniging. Niet alleen het sociale verenigingsleven viel stil, maar er waren ook economische gevolgen. Veel van uw activiteiten werden afgelast. Als ze toch konden doorgaan, was dit met aangepaste maatregelen en extra kosten (denk maar aan beschermingsmiddelen). Uw vereniging verloor dus inkomsten, maar had ook vaak meer uitgaven door de coronamaatregelen. 

Daarom richtte de Vlaamse regering een noodfonds op voor de cultuur-, jeugd- en mediasector. Onze gemeente ontvangt hiervoor ruim 217.000 euro, dat gebruikt zal worden ter ondersteuning van onze erkende verenigingen. Hoe de verdeling zal gebeuren, werd vastgelegd in een toelagereglement, dat werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 20 oktober 2020.

voorwaarden
toelages

Volgens het toelagereglement dat op 20 oktober werd goedgekeurd door de gemeenteraad heeft uw erkende vereniging recht op onderstaande toelages.

1. gemeentelijke werkingstoelage

Omdat uw jaarlijkse verenigingsactiviteiten niet normaal konden verlopen, komt ook uw jaarlijkse werkingstoelage voor uw erkende vereniging in het gedrang. Deze toelage wordt namelijk voor een groot deel berekend op uw georganiseerde activiteiten. Daarom wordt in het toelagereglement opgenomen dat de gemeentelijke werkingstoelage van 2020 wordt omgezet naar een vast, forfaitair bedrag per vereniging.

2. vaste noodfondstoelage

Bovenop deze gemeentelijke werkingstoelage ontvangen erkende verenigingen ook een toelage vanuit het Vlaamse noodfonds, zodat ze in 2020 een dubbele toelage krijgen.

Erkende verenigingen met een eigen lokaal of terrein die hiervoor een jaarretributie, concessievergoeding en/of opstalvergoeding aan de gemeente betalen, krijgen ook een tussenkomst.

3. toelages voor gemaakte onkosten

Het toelagereglement bevat ook, naast de forfaitaire werkingstoelage, tussenkomsten voor bijvoorbeeld beschermingsmateriaal en andere aangepaste maatregelen die uw erkende vereniging tijdens de coronacrisis moest nemen.

procedure

Om de forfaitaire gemeentelijke en Vlaamse noodfondstoelagen te kunnen uitbetalen (toelagen 1 en 2 hierboven) hebben we van uw vereniging enkele algemene gegevens nodig, zoals de contactpersonen, het aantal leden en het rekeningnummer. Daarvoor vult u ons webformulier in via onderstaande rode knop 'gegevens doorgeven voor toelages'.

De extra toelages voor gemaakte onkosten worden verder toegelicht in het toelagereglement dat werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 20 oktober. Om de extra toelages aan te vragen, downloadt u het onkostenformulier ('onkosten doorgeven voor coronanoodfonds') en bezorgt u het ingevuld terug:

Het formulier bevat vier tabbladen om in te vullen:

  • uw contactgegevens
  • 1 | geannuleerde activteiten
  • 2 | bescherming & hygiëne
  • 3 | social distancing maatregel