A  A  A  A 
Het Kasteelpark van Halle
     

In deelgemeente Halle ligt het gemeentepark.
In een wondermooie park, 25 hectaren groot, is het heerlijk wandelen, genieten en ontspannen.
U wordt er bekoord door romantische hoekjes, een oude hoeve en een knap gebouwtje dat vroeger bij de hoeve hoorde.
Blikvanger van het gemeentepark is het kasteel, dat dienst deed als gemeentehuis van 1981 tot 2008, en dat de familie de Borrekens in 1902 bouwde.

Het park is het decor van de zomerse parkmuziekavonden op vrijdag ( cultuur in het park).

de geschiedenis van het park van bos en hei ...

De oorsprong van Halle zoekt u waarschijnlijk best in het centrum van het dorp zelf. Rond de oude hoeve, de Ronkaard, groeide langzaamaan een heus dorp. Al in de dertiende eeuw werd melding gemaakt van 'laathoven' die hier ontstonden, meestal aan de oostkant van de dorpskern. Het gaat hier namelijk over het 'hof van Matheus van Halle' en 'het Hooghe Huys'. Ook aan de westkant van het dorp ontstonden hoeves. Eén ervan is de hoeve 'Ter Dilft'.

De eerste vermelding van de oude hoeve dateert uit 1625. Ze werd in de loop der jaren bewoond door heel wat beroemde personen. Een ervan is Adriaen Brouwerts, drossaard, baljuw en schout, die in 1633 door de Infante van Spanje belast werd met een onderhandelingsopdracht met Prins Mauritius van Oranje.

U vindt de hoeves langs de oude weg tussen Hoogstraten en Lier. In de vijftiende eeuw reden de equipages van de hertog de Lalaing van Hoogstraten langs die weg, dwars door het huidige kasteeldomein. Die oude wegen, nu de Liersebaan en de Lemmekensbaan, volgden de loop van het Groot Schijn. De huidige bedding van de Liersebaan, aangelegd in 1838, is nu de zuider- en oostergrens van het domein.

tot kasteel met parkdomein
In 1738 bezit de familie Ulens het landgoed 'Ter Dilft'. Zij gaven het kasteel de naam 'het Hoff van der Diest'. Ongeveer honderd jaar later, rond 1830, kocht baron de Caters het kasteel. Hij was een expert in landbouw en werd onder andere gelauwerd met de zilveren medaille van de Krijgsorden van Maria Theresia. Baron de Caters voerde heel wat verfraaiingswerken uit en maakte van het domein een echt kasteelpark met hoeves en een hofgracht. Na zijn dood kwam het domein in handen van de families du Bois de Vroylande en de Borrekens. Baron Victor de Borrekens brak in het begin van de twintigste eeuw het oude kasteel af en bouwde er een volledig nieuw aan de rand van de eeuwenoude vijver.

Na de dood van baron de Borrekens kwam het kasteel in handen van Dr. Oscar Declercq, die er een centrum voor readaptatie en reuma in onderbracht onder de naam 'Kliniek Ploeghalle'.

In 1978 kocht het gemeentebestuur het ganse domein en restaureerde het kasteel en het koetshuis grondig, zodat de gemeentediensten erin een plaatsje konden krijgen. Het park werd bij die gelegenheid openbaar domein en idereen was vanaf dan welkom. 

Met de verhuis van de gemeentelijke diensten naar een nieuw administratief centrum Bethaniën kreeg vanaf 2009 de vzw Regionaal Landschap de Voorkempen onderdak in het kasteel. 

de fauna en flora in het park
Niettegenstaande de betrekkelijk kleine oppervlakte van het domein, kunt u toch heel wat te weten komen over de geschiedenis van het kasteel en het park tijdens een rondwandeling. Ook als u de fit-o-meter loopt, kunt u - tussen de zweetdruppels door - rondkijken en heel wat opsteken over de natuurwaarde van
het kasteelpark.

unieke bomen

Als u een bomenliefhebber bent, zult u zeker aangenaam verrast zijn door de vele mooie en unieke bomen die u in het park aantreft. Vroegere kasteelheren vonden het immers een prestigezaak om te kunnen pronken met mooie en vreemde bomen. Ook prachtige inlandse bomen sieren het park. Vlak achter het kasteel staat bijvoorbeeld aan de oostkant een merkwaardige beuk, die al een ereplaats kreeg in het boek 'Merkwaardige bomen in Vlaanderen'. Het pronkstuk is echter de mooie en zeldzame libanonceder (volgens sommigen een atlasceder), die aan de westrand staat van de open vlakte achter het kasteel.

U vindt in het park ook mooie exemplaren van de paardekastanje, de linde, de pseudoacacia en de haagbeuk. Langs het pad van het boswachtershuisje naar de achteruitgang van het park vindt u de lepelboom. Doorheen het jaar is de lepelboom, van dezelfde familie als de rododendron, een weinig opvallende struik. Einde mei, begin juni staat hij echter te pronken met zijn prachtige bloemen.
water- en moeras
De ringgracht die rond het ganse domein loopt en aangelegd werd in 1838, alsook de vijvers in het domein zijn de standplaats van vele mooie water- en moerasplanten zoals de dotterbloem, de gele waterkers, het bitterzoet, de moerasspirea, de gele lis en de valeriaan. We vinden er ook heel wat zeldzame planten: de waterviolier, de waterranonkel, de grote egelskop en de melkeppe.

grasland
Het vochtige grasland ten oosten van het kasteel (achter de kleine vijver) vormde vroeger de weide waar enkele przewalskipaarden naar hartelust konden grazen. In 2006 beëindigde Planckendael dit uniek kweekproject. Het typische gebouwtje in het midden van de weide deed dienst als schuilplaats voor het paard.

U vindt hier ook een grote verscheidenheid aan planten: de kruipende en scherpe boterbloem, de gewone ereprijs, de pinksterbloem, de dagskoekoeksbloem, het penningkruid, en vele andere.
Als u een beetje zoekt, treft u in het park ook het veelbloemig salamonszegel, de hemelsleutel en de koningsvaren (langs de Eikenlaan) aan. Deze laatste is wettelijk beschermd.

dierenleven
Ondanks de aanwezigheid van enkele vraatzuchtige tamme eenden is niet alleen de plantengroei interessant, maar ook het dierlijk leven in de vijvers.

Het park is tevens een ideale verblijfplaats voor heel wat vogels. De ornitologische vereniging 'De Wielewaal' en het gemeentebestuur zorgden voor heel wat aangepaste nestkastjes, zodat er broedgelegenheid te over is. Met wat geluk ontdekt u de grauwe vliegenvanger, de boomkruiper, de boomklever, de gekraagde roodstaart, de bosuil en zelfs de zwarte specht. Andere merkwaardige
broed- en/of standvogels zijn de dodaars, de steenuil en de ransuil.
dienst toerisme
administratief centrum
Handelslei 167, 2980