themakampen

wat

In de zomervakantie organiseren wij themakampen. Dit jaar gaat het om twee kleuterkampen met spelletjes, knutsel- en kookactiviteiten:

 1. maandag 27 tot vrijdag 31 juli: kleuterkamp met thema 'sprookjes'
 2. maandag 3 tot vrijdag 7 augustus: kleuterkamp met thema 'dino’s en holbewoners'

bubbels

Per week blijven we in één bubbel, waarin we geen afstandsregels hoeven te houden. Anders dan andere jaren, plannen we nu geen uitstappen of workshops van externen. We blijven ter plaatse en spelen zoveel mogelijk buiten.

Uw kind kan per week maximum aan één bubbel deelnemen. Mixen van bubbels, door bijvoorbeeld uw kind in te schrijven in meerdere kleuteractiviteiten per week, is niet toegelaten.

Lees de COVID-maatregelen (zie verder hoofdstuk) goed na. Deze maatregelen zijn er om alle kinderen en monitoren in de bubbel te beschermen. Als er een COVID-besmetting wordt vastgesteld, zegt de noodprocedure dat alle monitoren en kinderen veertien dagen in quarantaine moeten.

voor wie

Kleuters van 4* tot 6 jaar (eerste tot de laatste kleuterklas, geen instappers).

*Kinderen die in het jaar van het kamp nog 4 jaar worden, zijn ook welkom.

waar

Beide kampen gaan door aan den Bremberg (Lotelinglaan 11).

inschrijven en medische fiche verplicht!

U moet uw kind(eren) inschrijven per week. Dit kan via onze webshop*. Bij inschrijving is het ook verplicht om een medische fiche per kind in te vullen.

U moet bij de inschrijving meteen online betalen. Houd uw bankkaart en kaartlezer bij de hand.

Lukt het online inschrijven niet? Neem dan contact op met onze dienst vrije tijd (contactgegevens in contactblok).

* Woont u niet in Zoersel en hebt u in het verleden nog geen account aangemaakt in onze webshop? Dan moet u eerst dit formulier voor niet-Zoerselaars invullen, zodat we u aan onze systemen kunnen toevoegen. Pas daarna kunt u via onze webshop inschrijven op een themakamp.

brengen en ophalen

extra maatregelen bij het brengen en halen

 • u draagt bij het brengen en halen een mondmasker.
 • u respecteert de veilige afstand van 1,5 meter met monitoren en de andere ouders.
 • u betreedt het lokaal niet! U blijft in de onthaalzone.
 • laat uw kinderen niet brengen of ophalen door een kwetsbare persoon (zoals grootouders).

gelieve de breng- en ophaalmomenten te respecteren

brengen

tussen 8.30 en 9 uur

ophalen

tussen 16 en 16.30 uur
(Opgelet! op vrijdag tussen 12.30 en 13 uur)

 

Wij voorzien geen voor- of naopvang voor deze kampen.

wat meebrengen
 • kleding die vuil mag worden en stevige speelschoenen (geen losse slippers of Crocs) 
 • reservekledij
 • pet en zonnecrème bij mooi weer (uw kind komt ingesmeerd naar het speelplein en smeert zich in de loop van de dag zelf in – monitoren zullen mee toezicht houden dat ze dit zo goed mogelijk doen)
 • regenjas en extra trui bij regen
 • lunchpakket
 • gevulde (hervulbare) drinkenbus
 • twee koeken (liefst zonder chocolade) of fruit
 • vergeet niet om alles duidelijk met de naam van uw kind te markeren
COVID-19-maatregelen en praktische info

COVID-19-maatregelen

Door uw kind in te schrijven in het themakamp, draagt u mee de verantwoordelijkheid voor de gezondheid van de volledige bubbel. Bij het niet nakomen van regels in verband met hygiëne, veiligheid en afstand, brengt u de hele bubbel van die week in gevaar. Als er een COVID-19-besmetting wordt vastgesteld in de bubbel van uw kind, zullen alle 25 kinderen (en hun gezin) en de monitoren veertien dagen in quarantaine moeten! Volg dus zeker onderstaande maatregelen.

 • Uw kind komt uitgerust naar het kamp. Oververmoeide kinderen hebben minder weerstand en worden sneller ziek. De monitoren kunnen uw kind laten ophalen als zij vinden dat die oververmoeid is.
 • U respecteert de themakampbubbel tijdens de volledige week als enige recreatiebubbel van uw kind. 

 • Smeer uw kind in met zonnecrème voor aankomst op het speelplein. Uw zoon/dochter kan zich in de loop van de dag zelf insmeren met de zonnecrème die hij/zij zelf meebrengt.
 • Als uw kind ziek is, of ziek geweest is in de laatste vijf dagen, kan het niet komen spelen. Ook bij een verhoogde temperatuur, houdt u uw kind thuis. Wordt uw zoon of dochter ziek tijdens het spelen, dan belt een van de monitoren u op. U komt uw kind dan meteen ophalen. Als u een COVID-test laat uitvoeren, laat u de uitslag hiervan zo snel mogelijk weten aan onze dienst vrije tijd (gegevens in contactblok).
 • Als uw kind tot een week na deelname aan het themakamp een COVID-besmetting heeft, meldt u dit bij onze dienst vrije tijd (gegevens in contactblok).
 • Bij een COVID-besmetting in uw eigen thuisbubbel, moet uw kind veertien dagen in quarantaine en kan hij/zij dus niet deelnemen aan het kamp.  
 • U draagt als ouder een mondmasker en blijft in de onthaalzone.
 • Bijsturingen van deze richtlijnen worden via e-mail verstuurd naar het mailadres dat u opgeeft in de medische fiche.

verdere afspraken

 • De medische fiche van uw kind is waarheidsgetrouw ingevuld voor de aanvang van het kamp.
 • Moet uw kind op regelmatige basis medicatie nemen? Dat kan enkel met een attest van een behandelend arts. U kunt het attest voor medicatie hier downloaden. De medicatie zal dan worden gegeven door één van de monitoren. 
 • Uw kind is verzekerd voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid, maar niet voor diefstal, verlies of beschadiging van persoonlijke spullen.
 • Is uw kind iets verloren, vraag het dan aan de monitoren. Na de zomer worden verloren spullen tot 15 september bewaard op de dienst jeugd (Handelslei 167).
 • Er worden mogelijk foto's genomen tijdens de activiteiten. Deze foto's kunnen gebruikt worden in onze gemeentelijke publicaties. Als u hier niet mee akkoord bent, gelieve dit dan door te geven aan de monitoren. Dan zorgen we ervoor dat de foto van uw kind niet gebruikt wordt.
 • Hebt u vragen over andere themakampen of sportkampen, bel dan naar onze dienst vrije tijd (gegevens in contactblok). 
medische fiche invullen